Στασινοπούλου (επιμ.), Μάρω και Γ. Σεφέρης – Αλληλογραφία τ. Β΄ (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Στασινοπούλου (επιμ.), Μάρω και Γ. Σεφέρης – Αλληλογραφία τ. Β΄ (2005)
Form of publication
Book

Μάρω και Γιώργος Σεφέρης - Αλληλογραφία (1944-1959), Μαρία Στασινοπούλου (επιμ.), τ., Α΄, (Ίκαρος, Αθήνα 2005

ISBN / ISSN
ISBN 960-8399-17-3 / 960-8399-15-7 (set)
Key words
Greece.
Poetry.
Seferis, George.