Σταματόπουλος, Η Μικρασία του Αιγαίου (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταματόπουλος, Η Μικρασία του Αιγαίου (1998)
Form of publication
Book

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Η Μικρασία του Αιγαίου (Εκδόσεις Αστερισμός - Λίζα Έβερτ, Αθήνα 1998)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-85458-6-2
Key words
Aegean, Eastern.
Aeolis / Aeolia.
Ancient Greek cities.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Asia Minor Metropolises.
Asia Minor, Greek antiquity.
Aydin, Vilayet / Province of Aydin-Smyrna.
Bergama, city / Pergamon.
Byzantine Asia Minor / Asian Turkey.
Byzantine cities.
Byzantine monuments.
Byzantine period.
Byzantine remains.
Caria / Karia.
Chios.
Ephesus / Ephesos.
Greek antiquity.
Greek education.
Ionia.
Ionian city-states.
Lycia.
Lydia, region.
Miletos / Miletus.
Ottoman Asia Minor.
Ottoman period.
Philosophy.
Photographic archives.
Roman period, Imperial age.
Roman Province of Asia.
Saints.
Samos, island.
Sardis.
Smyrna / İzmir.