Χρίστου, Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο (2007)
[Bibliography]

Abbreviation
Χρίστου, Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο (2007)
Form of publication
Book

Χάιδω Χρίστου, Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο (Ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο – Επαφή με την Κοινή Νεοελληνική – Επιπτώσεις στο αρχαϊκό λεξιλόγιο) (Ιδιωτική έκδοση, Μαριούπολη, ΚΠΑΣ 2007)

Key words
Crimea.
Dialect.
Hellenism.
Sea of Azov.
Twentieth century.