Σίσκος (επιμ.), Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής (2017)
[Bibliography]

Abbreviation
Σίσκος (επιμ.), Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής (2017)
Form of publication
Book

Ιωάννης Μπάκας, Αθ. Καραθανάσης, Βασ. Κουκουσάς, Πασχάλης Βαλσαμίδης, Σάββας Τσιλένης, Ο Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής και η κοινοτική εκπαίδευση στην Πόλη. Μνήμη Βαγγέλη Κεχριώτη, Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος, βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων (επιμ.), (Έκδοση της Ρωμαίικης Κοινότητας Νεοχωρίου, φροντίδα εκδόσεων Ιστός, Κωνσταντινούπολη 2017)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-605-4640-54-6
Data
Patriarch Samuel Chantzeris [1763-1768 and 1773-1774] and his role in the education of the Greek Orthodox Community in Constantinople (Istanbul 2017) in Greek. Total pages 130.
Key words
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Constantinople / Istanbul.
Ecumenical Patriarchate.
Gedeon, Manuel.
Greek education.
Learned clergy.
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Middle Ottoman period.
Ottoman Balkans.
Patriarchal Academy.
Phanariotes.
Photographic archives.
Samuel I (Chantzeris), Ecumenical Patriarch.
Scholars.
School.
School for Girls.
Teacher / Professor.
Upper Bosphorus.
Zografos Christakis, banker.