Μουτζούρης, Επισκοπικός Κατάλογος Μυτιλήνης 325-1988 (1993/95)
[Texts]

Abbreviation
Μουτζούρης, Επισκοπικός Κατάλογος Μυτιλήνης 325-1988 (1993/95)
Author
Ιωάννης Κ. Μουτζούρης / Ioannes Muntzuris
Title
«Επισκοπικός Ιστορικός Κατάλογος Μυτιλήνης»
Date
1993
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Name of printed matter
Κληρονομία, Δημοσίευμα Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη
Volume number
τόμος 25, τεύχος Α΄-Β'
Pages
179-241
Number of pages
56
General classification
General classification
Independent Text.
©:
Ιωάννης Κ. Μουτζούρης
Classification of contents
Classification of contents
Scientific.
Classification of contents
Historical.
Language
Greek
Key words
Biography.
Byzantine period.
Clergy, clergymen.
Early Byzantine period.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate.
Late Antiquity.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Mytilene, city.
Ottoman period.
Twentieth century.