Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960)
[Bibliography]

Abbreviation
Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960)
Form of publication
Book

Βασίλειος Τατάκης, Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη (Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών αρ. 111 / Institut français d'Athènes, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αρ. 18, Αθήνα 1960)

Key words
Ancient cults.
Apollonius of Tyana.
Arian, Arianism.
Athens.
Basil of Caesarea, saint.
Byzantine philosophy.
Byzantine sources.
Byzantine theology.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Christian mythology.
Christianity.
Early Byzantine philosophy.
Gnostics.
Greek civilization.
Greek education.
Gregory of Nazianzos.
Gregory of Nyssa.
Gregory the Thaumatourgos, saint.
Late Antiquity.
Niksar / Neocaesarea.
Oriental cults.
Origen.
Orthodoxy.
Philosophy.
Pontus / Pontos.
Saints.
Theology.