Χατζηδάκις (εποπτεία), Βυζαντινά Νάξου (1989)
[Bibliography]

Abbreviation
Χατζηδάκις (εποπτεία), Βυζαντινά Νάξου (1989)
Form of publication
Art Book

Μ. Χατζηδάκις, Ν. Δρανδάκης, Ν. Ζίας, Μυρτάλη Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Αγάπη Βασιλάκη - Καρακατσάνη, Νάξος, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες. Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα. Μανόλης Χατζηδάκις (γεν. εποπτεία), σειρά Καλλιτεχνική Βιβλιοθήκη (εκδ. Γεώργιος Ραγιάς), (Eκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1989)

Collective work
Yes
Key words
Aegean Sea.
Alexios I Komnenos.
Byzantine architecture.
Byzantine art.
Byzantine church construction.
Byzantine Empire.
Byzantine hagiography.
Byzantine monuments.
Byzantine nobility / noblemen.
Cyclades.
Early Byzantine buildings.
Early Byzantine period.
George / Georgios, saint.
Iconoclasm.
Iconographic art.
Inscription / inscriptions.
Jesus Christ.
John the Evangelist and Theologian, saint.
Kyriake, saint.
Late Byzantine period.
Latin Rule.
Middle Byzantine period.
Naxos.
Nicholas, saint.
Plans, elevations.
Popular architecture.
Post-Byzantine art.
Tower, towers.
Venetian Aegean.
Venetian rule.
Wall painting / Mural painting.