Τσιγαρίδα, Ιγνατιάδου, Ο χρυσός των Μακεδόνων (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσιγαρίδα, Ιγνατιάδου, Ο χρυσός των Μακεδόνων (2000)
Form of publication
Archaeological Guide

Μπετίνα Τσιγαρίδα, Δέσποινα Ιγνατιάδου, Ο χρυσός των Μακεδόνων. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ταμείο Αρχ. Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 2000)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-214-268-4
Key words
Ancient Greek art.
Ancient Macedonia.
Ancient technology.
Archaeological Museum.
Archaic period.
Balkan rivers.
Chalkidike.
Classical period.
Eastern Macedonia.
Funerary culture.
Gold.
Grave-goods.
Hellenistic period.
Jewellry.
Kingdom of Macedonia.
Macedonia.
Macedonian kings.
Metalwork.
Pot / Vase / Vessel / Utensil.
Silversmithery.
Strymon, river.
Thrace.