Σεφέρης, Μέρες του 1945-1951 (1973)
[Bibliography]

Abbreviation
Σεφέρης, Μέρες του 1945-1951 (1973)
Form of publication
Book

Γιώργος Σεφέρης, Μέρες του 1945-1951 Ε. Χ. Κάσδαγλης (επιμ.), (Ίκαρος, Αθήνα 1973)

Data
George Seferis, Days of 1945-1951 (Athens 1973) in Greek. You may find the book translated in English by Athan Anagnostopoulos under the title: A Poet's Journal: Days of 1945-1951 (a Harvard paperback).
Key words
Ancient Greek sources.
Ankara, capital.
Asia Minor / Asian Turkey.
Athens.
Attica.
Biography.
Byzantine monuments.
Cavafy, Constantine, poet / Kavafis.
Diary.
Diplomats.
Ephesus / Ephesos.
Greece, modern.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Byzantine monuments.
Konya / Iconium.
Literature.
Photographic archives.
Poetry.
Saronic Gulf.
Seferis, George.
Skala Vourlon / Urla.
Smyrna / İzmir.
Travel conditions.
Turkey, antiquities.
Turkey, modern.
Twentieth century.
Urla / Vurla.