Πετρής, Ο ζωγράφος Θεόφιλος (1978)
[Bibliography]

Abbreviation
Πετρής, Ο ζωγράφος Θεόφιλος (1978)
Form of publication
Book

Γιώργος Πετρής, Ο ζωγράφος Θεόφιλος (Εξάντας, Αθήνα 1978)

Data
George Petris, The painter Theophilos (Athens 1978) in Greek. Total pages 144 + 32 (with 33 figures).
Key words
Aegean, Eastern.
Alexander the Great.
Biography.
Ideology.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Painting.
Painting.
Pelion, mountain.
Smyrna / İzmir.
Theophilos Hatzimihail, painter.