Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018)
[Bibliography]

Abbreviation
Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018)
Form of publication
Book

Κύριλλος ΣΤ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης, Η Αρχισατραπία του Ικονίου. Ιστορική περιγραφή των επαρχιών Καππαδοκίας και Λυκαονίας σύμφωνα με σπάνιο χάρτη του 1812, Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου (εισαγωγή, απόδοση στα νεοελληνικά, σχόλια) σειρά Εξ Ανατολών (εκδόσεις Μπαλτά, Αθήνα 2018)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-618-83604-2-6
First edition
Publisher of first edition
Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Place of publication of first edition
Κωνσταντινούπολη
Date of publication of first edition
1815
Key words
Adrianople / Edirne.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cartography.
Cyril VI, Ecumenical Patriarch.
Ecumenical Patriarchate.
Konya / Iconium.
Konya, Vilayet of Konya.
Learned clergy.
Map.
Middle Ottoman period.
Niğde.
Orthodox churches.
Steppe.