Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξη Αθηνών (1960, 2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξη Αθηνών (1960, 2005)
Form of publication
Book

Ιωάννης Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος. (Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, δεύτερη έκδοση Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-7254-01-6
First edition
Date of publication of first edition
1960
Key words
Acropolis of Athens.
Ancient Greek sources.
Ancient temple.
Antiquity.
Aqueduct.
Archaeology.
Archaic period.
Architecture.
Athens.
Byzantine Empire.
Byzantine monuments.
Church architecture.
Churches - mosques.
Classical period.
Destruction of monuments.
Early Byzantine period.
Fortifications.
Frankish rule / Latin rule.
Franks.
Greece.
Greek War of Independence, 1821.
Hadrian.
Heruls.
House, family.
Late Antiquity.
Latin Occupation.
Map.
Market.
Modern period.
Orthodox churches.
Ottoman Empire.
Ottoman monuments.
Ottoman period.
Ottoman Turks.
Pausanias.
Peisistratus.
Pericles.
Photographic archives.
Piraeus.
Plans, elevations.
Prehistoric period.
Roman period.
Roman period, Imperial age.
Theater, ancient.
Urban planning.
Venetians.
War.
Water suply.