Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του (1998)
Form of publication
Book

Αργίνη Γ. Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του, 16ος - 20ος αι., (Αθήνα 1998)

Data
Argine Frangoule, The History of the Education of the Greeks of Egypt, 16th-20th c. (Athens 1998) in Greek
Key words
Alexandria, Egypt.
Archives.
Benefactors.
Building.
Cairo.
Child, children.
Education.
Educational buildings.
Educational programs.
Egypt.
Greek education.
Hellenism.
Late Ottoman period.
Modern period.
Photographic archives.
School.
Teacher / Professor.
Twentieth century.
Women.