Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 1 Εισαγωγή στο μύθο (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 1 Εισαγωγή στο μύθο (1986)
Form of publication
Book

Ι.Θ. Κακριδής, Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Ν. Παπαχατζής, Karl Schefold, Κ. Τσάτσος, Εισαγωγή στο μύθο Ιωάννης Κακριδής (επιστ. επιμ.), τόμος 1, Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986)

Collective work
Yes
Data
Ioannis T. Kakridis (ed.), Greek Mythology vol. 1 An Introduction to Myths (Ekdotike Athenon, Athens 1986). The first volume of a series of five volumes [in Greek]. See Accompanying Material
Key words
Amazons.
Ancient Athens.
Aphrodite.
Apollo, god.
Athena, goddess.
Bellerophon / Bellerophontes.
Ceramics / pottery.
Demeter, goddess.
Dionysus / Dionysos, god.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Hera, goddess.
Heracles.
Hermes, god.
Ideology.
Institutions.
Law.
Medea.
Mythological creature.
Myths, legends.
Peloponnese, antiquity.
Philosophy.
Plato.
Poetry.
Roman period.
Roman sources.
Theater, ancient.
Theseus.
Thessaly.
Trojan heroes.
Underworld deity.
Zeus.