Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς (2003)
[Bibliography]

Abbreviation
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς (2003)
Form of publication
Archaeological Guide

Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς, ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός (Εκδόσεις Έσπερος, Αθήνα 2003)

ISBN / ISSN
ISBN13: 9789608103214
Key words
Byzantine church construction.
Byzantine monuments.
Byzantine nobility / noblemen.
Byzantine Peloponnese.
Late Byzantine period, Palaeologan / Palaiologan period.
Mistra / Mystras.
Palace, palaces.
Palaeologan / Palaiologan architecture.
Palaeologan / Palaiologan icon painting.
Palaeologans / Palaiologans.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Wall painting / Mural painting.