Σταματόπουλος, 1922. Πώς φτάσαμε στην καταστροφή (2020)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταματόπουλος, 1922. Πώς φτάσαμε στην καταστροφή (2020)
Form of publication
Book

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, 1922. Πώς φτάσαμε στην καταστροφή (εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2020)

ISBN / ISSN
ISBN: 978-618-5209-71-1
Data
Costas M. Stamatopoulos, 1922 (Kapon Editions, 2020). A new reading of the Asia Minor Catastrophe, the role of the Greek politicians, mainly Venizelos, the Palace, the Greek army as well as the realities in the Late Ottoman Anatolia (Asia Minor) and its Aegean coast.
Key words
Ankara, Prefecture of Ankara.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Bolshevik Revolution.
Constantine I, King of Greece.
Dardanelles / Hellespont.
Diplomats.
Drama, city.
Eastern Macedonia.
England.
First World War.
France.
Greece, modern.
Greek army.
Ionia.
Italy.
Kemal Ataturk / Atatürk.
Late Ottoman – Transitional period.
Metaxas, Ioannis.
Modern Diplomacy.
Nationalism.
Ottoman Empire, 20th c.
Photographic archives.
Politics.
Russian Empire.
Smyrna / İzmir.
Turks.
Twentieth century.
Venizelos, Eleftherios.