Τζήμου (επιμ.), Νομός Δράμας (2010;)
[Bibliography]

Abbreviation
Τζήμου (επιμ.), Νομός Δράμας (2010;)
Form of publication
Touristic Guide

Γ. Αικατερινίδης, Ν. Μεντής, κ.ά. Νομός Δράμας. Τουριστικός οδηγός Ευανθία Τζήμου (εκδ. επιμ.), (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αθήνα χχ, 2010;)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-86635-0-4
Data
Tzemou (ed.), The Prefecture of Drama; a Tourist Guide (2010 ?) in Greek.
Key words
Anastenaria.
Archaeological Museum.
Cave.
Drama, city.
Eastern Macedonia.
Fauna.
Flora.
Manners and customs.
Monasteries.
Mosque.
Mountains.
Musical instruments.
Natural environment.
Nestos, river.
Photographic archives.
Popular architecture.
Portable icon.
River.
Tobacco.