Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980)
[Bibliography]

Abbreviation
Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980)
Form of publication
Book

Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα, Παναγιώτης Μουλλάς (επιστ. επιμ.) σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη (Ερμής, Αθήνα 1980)

Source
Yes
Data

This edition of Short Stories by George Vizyenos (or Vizyinos) is accompanied by a chronology, “Vizyenos and his age”, pp β΄-ιδ΄; an extensive introductory study by P. Moullas, “The modern Greek short story and G.M. Vizyenos”, pp ιζ΄-ρλς΄; and “Critiques of Vizyenos the short story writer”, pp 253-275.

The six short stories (pp 1-252; noted here also with their abbreviated form) include: “Sin”= “The sin of my mother”, pp 3-27; “Piraeus”= “Between Piraeus and Neapolis”, pp 28-59; “Murderer”= “Who was my brother’s murderer?”, pp 60-103; “Consequences”= “The consequences of the old story”, pp 104-167; “Trip”= “The only trip of his life”, pp 168-201; “Moskov-Selim”= “Moskov-Selim” pp 202-253.

Key words
Eastern Thrace / European Turkey.
Greece, 19th c.
Greek ethography, literary genre.
Greek literature.
Late Ottoman period.
Legends.
Manners and customs.
Ottoman Empire.
Ottoman Istanbul, 19th c.
Piraeus.
Popular traditions.
Romiosyne.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Turkey.
Vize / Vizye / Bizye.
Vizyenos, Georgios, writer.
Women.