Τόπος ελαιοφόρος (2007)
[Bibliography]

Abbreviation
Τόπος ελαιοφόρος (2007)
Form of publication
Book

Γ. Πίκουλας, Ευδοκία Ολυμπίτου, Η. Αναγνωστάκης, Αγγελική Πανοπούλου, Ευαγγελία Μπαλτά, Μιμίκα Γιαννοπούλου, Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Π. Μούτουλας, Δ. Μπούσμπουρας, Γ. Μπουραζάνης, «Ο δε τόπος … ελαιοφόρος». Η παρουσία της ελιάς στην Πελοπόννησο, Ελένη Μπενέκη (επιστ. επιμ.), (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Αθήνα 2007)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-244-102-2
Data
Eleni Beneki (ed), "The olive-bearing landscape". The presence of the olive in the Peloponnese (in Greek). Collection of 12 articles about the olive and olive oil, its production, storage and transportation, its various uses. Notes follow each article; interesting illustrations, engravings and color photographs; more or less exhaustive bibliography, pp. 195-203. Total pages, 208.
Key words
Achaea / Achaia.
Agrarian economy.
Agrarian society.
Ancient technology.
Animal-powered facilities.
Byzantine economy.
Byzantine Empire.
Byzantine industrial facilities.
Byzantine period.
Ceramics / pottery.
Corinthia / Korinthia.
Culinary culture.
Cults.
Danelis, Byzantine lady.
Elis / Eleia.
Ethnology.
Flora.
Frankish rule / Latin rule.
Functional objects.
Geomorphology.
Grave customs.
Greece, modern.
Laconia / Lakonia.
Lamps.
Lighting devices.
Mani.
Messenia.
Middle Byzantine period.
Mills.
Monastic typika.
Morea / Peloponnese.
Natural environment.
Nutrition.
Olive cultivation.
Olive grove.
Olive oil.
Olive oil production.
Olive oil trade.
Olive press.
Olive production.
Olive tree.
Olive-growing centers.
Olympia, antiquity.
Ottoman period.
Patras, Byzantine.
Peloponnese.
Peloponnese, landscape.
Production facilities.
Soap.
Soap factories.
Therapeutics.
Tools.
Traditional medicine.
Transport of olive oil.
Travelers.
Venetian rule.
Venetians, olive oil trade.
Water-powered facilities.
Wild olive tree.