Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997)
Form of publication
Book

Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, «Εκ Φαναρίου…» Β΄. Αειδίνητον Όφλημα (Εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-328-085-02
Data
Evagelos Galanis, Metropolitan of Perge, From the Phanar vol. II (in Greek). Autobiographical texts and vignettes about the Phanar (the Ecumenical Patriarchate), the life of the Orthodox clergy, the way of living and the mentality of the Greeks of Istanbul. Drawings by Akilas Millas and Ioli Milla round out the edition. Total pages, 280.
Key words
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Chanting.
Clergy, clergymen.
Demetrios, Ecumenical Patriarch.
Ecumenical Patriarchate.
Fener, neighborhood.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Inscription / inscriptions.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Orthodox churches.
Learned clergy.
Old City, Istanbul.
Orthodoxy.
Patriarchal Church of St George.
Patriarchal court, Phanar.
Romiosyne.