Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998)
Form of publication
Book

Μέλπω Κεσίσογλου - Καρυστινού, Ενορία της Αγιάς Κωνσταντινουπόλεως. Τζιμπαλί, Ακύλας Μήλλας (επιμ. ύλης) (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 1998)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7957-00-8, ISBN-13 978-960-7957-00-9
Data
Historical monograph on Istanbul’s Cibali quarter, located inside the walls of the Old City, and the Orthodox parish of Hagios Nikolaos Ayias / St Nicholas, written by Melpo Kessissoglou-Karystinou. Abundant illustrations: drawings, sketch maps and tracings of inscriptions by Akilas Millas, as well as etchings, engravings, rare BW and C phot., maps and documents. Research in Patriarchal, community, state and family archives. Prologue by A. Millas pp. 9-12. Introduction pp. 13-14. Notes (including many catalogues of, e.g., the names of parish chanters from 1789 to 1965, private property etc.) pp. 277-309. Appendix 1 ‘Wardens of the church of St Nicholas Ayias’ pp. 311-316. Appendix 2 ‘Codex. Record of the parish...’ with the six neighborhoods in 1830, which included 539 households, workshops and shops, pp. 317-341. Glossary pp. 343-348. Bibliography pp. 349-353. Index pp. 355-367. Total pages 370, large format, hardback.
Key words
Archbishopric of Constantinople.
Archives.
Byzantine period.
Chanting.
Charalambos, saint.
Church architecture.
Early Ottoman period.
Ecclesiastical history.
Fener, neighborhood.
Golden Horn.
Greek education.
Greek Orthodox Communities.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Hagiasma.
Inscription / inscriptions.
Istanbul, Byzantine monuments.
Istanbul, Greek Orthodox professionals.
Istanbul, Old City.
Istanbul, Orthodox churches.
Nicholas, saint.
Old City, Istanbul.
Ottoman period.
Photographic archives.
Romiosyne.