Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Μαγειρέματα» (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Μαγειρέματα» (2005)
Form of publication
Article from a Book

Ελεονώρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Βυζαντινά μαγειρέματα ή η ξενισμένη γεύση ενός μαρουλόφυλλου» Βυζαντινών Διατροφή / Food in Byzantium (2005) σσ. 175-196

Data
Eleonora Skouteri-Daskalou,  "Byzantine cooking, or the peculiar flavor of a lettuce leaf" (in Greek). One of the nine articles published in the proceedings of a conference entitled ‘On Food in Byzantium’ (Thessaloniki, Museum of Byzantine Culture, 4 November 2001). Accompanied by Notes, pp 191-192, Bibliography pp 193-195, and an English Summary, p 196. Contains interesting photographic material (C, BW phot.).
Key words
Byzantine period.
Byzantium.
Cookery / cuisine.
Culinary culture.
Ethnology.
Everyday life.
Food.
Greece.
House, family.
Ideology.
Manners and customs.
Modern period.
Nutrition.
Plants.
Stories.
Traditional codes.
Vegetables.
Women.