Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010)
Form of publication
Book

Μανουήλ Ι. Γεδεών, Η Πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, σειρά Νεοελληνικά Μελετήματα 1 (Ερμής, Αθήνα 2010)

Key words
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Ottoman period.
Scholars.