Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010)
Form of publication
Book

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων (1453-1913) Φίλιππος Ηλιού (φιλολογ. επιμ.) τ. Β΄ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-442-0
Key words
Balat, neighborhood.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Catholic Church / Latin Church.
Chanting.
Ecclesiastical buildings.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate.
Fires.
Galata.
Gedeon, Manuel.
Greek education.
Hagiasma.
Hellenism.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
House, family.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Jews.
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Metochia / monastic dependencies, Mount Sinai.
Monasteries.
Old City, Istanbul.
Orthodox Churches, organizations.
Orthodoxy.
Ottoman Empire.
Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Patriarchate of Alexandria.
Patriarchate of Antioch.
Patriarchate of Jerusalem.
Patriarchate of Serbia.
Pera / Beyoğlu.
Phanariotes.
Protestants.
Romiosyne.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.