Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1965, 2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Σαμουηλίδης, Καραμανίτες (1965, 2010)
Form of publication
Book

Χρήστος Σαμουηλίδης, Καραμανίτες. Οι τελευταίοι Έλληνες της Καππαδοκίας (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α.Ε., 4η έκδ. Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-05-1458-2
First edition
Publisher of first edition
Εκδόσεις Φέξη
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1965
Key words
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Exchangeable populations.
Folklore.
Greek literature.
Manners and customs.
Refugees.
Romiosyne.
Taurus, mountain range.
Turkish speaking Greek Orthodox.