Σταϊνχάουερ, Μουσείο Πειραιώς (2001)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταϊνχάουερ, Μουσείο Πειραιώς (2001)
Form of publication
Art Edition

Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς σειρά Ο κύκλος των μουσείων, (Όμιλος Λάτση, Αθήνα 2001)

ISBN / ISSN
ISBN 960-86743-1-Χ
Data

George Steinhauer, The Archaeological Museum of Piraeus (Latsis Group 2001) [in Greek]. See the English edition: Steinhauer, Museum of Piraeus (2001) and the eBook.

This volume includes photographs of the archaeological exhibits of the Piraeus Archaeological Museum, as well as photographs of archaeological sites and monuments that are overseen by the 26th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of the Hellenic Ministry of Culture. >>>>>>>>>> You can read the Greek edition in the form of eBook by visiting the page: http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/to-arxaiologiko-mouseio-peiraios

Key words
Aesculapius / Asklepios.
Ancient Athens.
Ancient Greek art.
Ancient Greek sculpture.
Antiquities.
Aphrodite.
Apollo, god.
Archaeological Museum.
Archaic period.
Artemis, goddess.
Athena, goddess.
Attic vases.
Attica.
Bronze objects.
Ceramics / pottery.
Classical period.
Excavations.
Funerary culture.
Geometric period.
Greece.
Harbor.
Hellenistic period.
Museum.
Mycenaean age.
Photographic archives.
Piraeus.
Pot / Vase / Vessel / Utensil.
Roman period.
Salamis.
Saronic Gulf.
Sculpture.