Γκιουβέν, Μειονότητες (2006)
[Bibliography]

Abbreviation
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006)
Form of publication
Book

Ντιλέκ Γκιουβέν, Εθνικισμός, κοινωνικές μεταβολές και μειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον των μη Μουσουλμάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεμβρίου 1955), Σοφία Αυγερινού (μτφρ.) σειρά Ιστορία και Πολιτική (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι. Δ. Κολλάρου και Σίας Α. Ε., Αθήνα 2006)

ISBN / ISSN
ISBN 960-05-1270-1
First edition
Title of first edition
Dilek Guven, Nationalismus, Sozialer Wandel und Minderheiten: Die Ausschreitungen die Nichtmuschlime der Türkei (6/7 September 1955)
Publisher of first edition
Διδακτορική διατριβή
Place of publication of first edition
Bochum
Key words
Acts of vandalism.
Anatolia.
Ankara, capital.
Archives.
Armenians.
Asian Turkey.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
British Archives.
Concentration Camp.
Constantinople / Istanbul.
Cyprus.
Cyprus Question.
Displacement, exile.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecclesiastical buildings.
Ecumenical Patriarchate.
Greece, modern.
Greek educational institutions / schools.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Greek-Turkish relations.
Human rights – violations.
Iberian Jews / Sephardic Jews.
Inter-war period.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Greek Orthodox professionals.
Jewish community.
Jews of the East / Levant.
Menderes Adnan, politician.
Modern Diplomacy.
Modern period.
Nationalism.
Old City, Istanbul.
Pera / Beyoğlu.
Persecutions.
Politics.
Princes’ Islands.
Romiosyne.
September Pogrom, 1955.
Şişli.
Smyrna / İzmir.
Thrace.
Treaty of Lausanne, 1923.
Turkey.
Turkish archives.
Turkish nationalism.
Turkish policies.
Varlık Vergisi.