Επιστροφή (2004)
[Bibliography]

Abbreviation
Επιστροφή (2004)
Form of publication
Pamphlet

Η επιστροφή των ιερών λειψάνων των αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολη Νοέμβριος 2004)

Key words
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Byzantium.
Church Fathers.
Ecumenical Patriarchate.
Gregory of Nazianzos.
John Chrysostom.
Patriarchal Church of St George.
Relics.
Vatican.