Χαραλαμπίδου, Τόποι (2006)
[Bibliography]

Abbreviation
Χαραλαμπίδου, Τόποι (2006)
Form of publication
Book

Βάνα Χαραλαμπίδου, Τόποι του μύθου και της ιστορίας. Οδησσός, Κωνσταντινούπολη, Τροία, Αϊβαλί, Πέργαμος, Λιβίσι, Καππαδοκία, Αντιόχεια, Παλμύρα, Αλεξάνδρεια, Συρακούσες (Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2006)

ISBN / ISSN
ISBN 960-455-110-8
Data

Vana Haralambidou, Places of Myth and History (in Greek) is a guide to places resonant with memories of their Hellenic past. It is also a fascinating trip through travel literature from all periods, combined with personal experiences on the road, images and impressions. Good Bibliography (organized by place) pp 245-256. The edition is embellished with a selection of well-chosen BW phot. Total pages 256.

>>>>> Attached here the chapter about Syracuse (see Texts): Χαραλαμπίδου, Συρακούσες (2006)

Key words
Aegean Sea.
Aegean Turkey.
Aivali / Aivalık.
Aivali / Kydoniai / Ayvalık.
Alexandria, Egypt.
Anatolia.
Antioch / Antakya.
Antiquities.
Bergama, city / Pergamon.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Cappadocia.
Cavafy, Constantine, poet / Kavafis.
Constantinople.
Eastern Mediterranean.
Egypt.
Euxine Pontus / Black Sea.
Greek mythology.
Hellenism.
Ibn Battuta, traveler.
Islam.
Italy.
Kontoglou, Photis.
Korama / Göreme.
Koromila, Maianna, historian.
Library of Alexandria, ancient.
Library of Alexandria, new.
Livisi / Kaya.
Lycia.
Markets / bazaars.
Middle East.
Modern period.
Odessa.
Orient Express.
Ottoman period.
Palmyra / Tadmur.
Pera / Beyoğlu.
Pergamon, antiquities / Pergamum.
Poetry.
Ptolemaic Kingdom.
Ptolemies.
Romiosyne.
Russian Empire.
Seferis, George.
Seleucid Kingdom.
Sicily.
Syracuse.
Syria.
Travelers.
Travelers’ accounts.
Travelogue.
Troy.
Turkey.
Ukraine.