Ι Ε Ε  τ. Γ2΄ Κλασσικός Ελληνισμός, 479 π.Χ. – 336 π.Χ. (1972)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. Γ2΄ Κλασσικός Ελληνισμός, 479 π.Χ. – 336 π.Χ. (1972)
Form of publication
Book

Νικόλαος Ανδριώτης, Μανόλης Ανδρόνικος, Βασίλειος Άτσαλος, Θρασύβουλος Γεωργιάδης, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Παναγιώτης Δημάκης, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Κακριδής, Αθηνά Καλογεροπούλου, Βασίλειος Καραγιώργης, Νικόλαος Κονομής, Δημήτριος Λυπουρλής, Νικόλαος Παπαχατζής, Χρύσης Πελεκίδης, Ντίνα Πέππα-Δελμούζου, Μιχαήλ Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, Ιωάννης Τραυλός, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Νικόλαος Χουρμουζιάδης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Γ2΄. Κλασσικός Ελληνισμός. Το Ελληνικό θαύμα (479 π.Χ. – 336 π.Χ.) Γ2΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1972)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. IIIb (1972)
Key words
Aegean Sea.
Ancient Athens.
Ancient Greek art.
Athenian colonies.
Athenian politics.
Classical period.
Crete, antiquity.
Cyprus.
Euxine Pontus / Black Sea.
Greece.
Greek antiquity.
Law.
Map.
Mediterranean.
Peloponnesian War.
Philosophy.
Poetry.
Pontus / Pontos.
Theater, ancient.
War.
Weapons, arms.
Western Mediterranean.