Λέων ΣΤ΄, Επαρχικόν Βιβλίον (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Λέων ΣΤ΄, Επαρχικόν Βιβλίον (2010)
Form of publication
Book

Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός, Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού, Ταξιάρχης Γ. Κόλιας, Μαρία Χρόνη (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Γραμματείας (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2010)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6736-13-1
Source
Yes
Key words
Animal, animals.
Byzantine Constantinople.
Byzantine sources.
Commerce.
Costume / clothing.
Fishing, fisheries.
Leo VI, the Wise.
Markets / bazaars.
Mese, the Mese, Constantinople.
Middle Byzantine period.
Myrepsos, fragrant substance craftsman.
Old City, Istanbul.
Professional guild, guilds.
Silk.
Syria.
Traditional professions.
Weights and measures.