Σταθάκης, Αγία του Θεού Σοφία (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταθάκης, Αγία του Θεού Σοφία (1997)
Form of publication
Book

Χαράλαμπος Π. Σταθάκης, Η Αγία του Θεού Σοφία. Το μυστικό φως της Μεγάλης Εκκλησίας και το αρχιτεκτονικό του ένδυμα (Ίνδικτος, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-518-009-Χ