Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824)
[Bibliography]

Abbreviation
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824)
Form of publication
Book

Ανώνυμος [Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, ο από Σιναίου], Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως. Απ’ αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας πέριξ αυτής Τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω Παραλίας των Στενών του Βοσπόρου και τας παρακειμένας Νήσους τη Πόλει ταύτη. Συνταχθείσα παρά ανδρός φιλολόγου και φιλαρχαιολόγου Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως. (Εκδόσεις Νέα Πορεία, φωτοτυπική επανέκδοση, χωρίς τις 5 αναδιπλούμενες εικόνες και πίνακες της έκδοσης του 1824 Θεσσαλονίκη 1979)

First edition
Publisher of first edition
Πάνος Θεοδοσίου ο εξ Ιωαννίνων
Place of publication of first edition
Βενετία
Date of publication of first edition
1824
Source
Yes
Key words
Ancient Greek gods.
Ancient Greek sources.
Antiquities.
Antiquity.
Asian Istanbul.
Biography.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Byzantine Constantinople.
Byzantine emperors.
Byzantine fortifications.
Byzantine monuments.
Byzantine period.
Byzantine sources.
Byzantion, city-state.
Cisterns / Water reservoirs.
Constantinople / Istanbul.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Ecclesiastical buildings.
Ecumenical Patriarchate.
Fener, neighborhood.
Gate, gates.
Greek education.
Greek mythology.
Hagiasma.
Harbor.
Istanbul, Byzantine remains.
Istanbul, Orthodox churches.
Kadıköy / Chalcedon.
Konstantios / Constantius I, the Wise, Ecumenical Patriarch.
Latins.
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Monasteries.
Mosque.
Old City, Istanbul.
Ottoman Istanbul.
Ottoman monuments.
Ottoman Sultans.
Palace, palaces.
Princes’ Islands.
Sea Walls / the Marmara Walls.
Theodosian Walls.
Topography.
Upper Bosphorus.