Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851)
[Bibliography]

Abbreviation
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851)
Form of publication
Book

Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις, ή περιγραφή τοπογραφική αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως τ. Ι (Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνα 1851)

Key words
Byzantine monuments.
Churches - mosques.
Constantinople / Istanbul.
Constantinople, Hippodrome.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Land Walls.
Mosque.
Old City, Istanbul.
Ottoman period.
Palace, palaces.