Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (1997)
Form of publication
Book

[Μιχαήλ] Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία, Βρασίδας Καραλής (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 7 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-37-3
Source
Yes
Key words
Adrianople, Byzantine.
Aegean Sea.
Aleppo / Haleb.
Alexios Apokaukos, Grand Duke.
Amasya / Amaseia.
Ankara, antiquity.
Armenia.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asian Turkey.
Athens.
Balkans.
Bayezid I / Beyazıt I, sultan.
Bithynia.
Blachernae.
Byzantine army.
Byzantine cities.
Byzantine Empire.
Byzantine sources.
Cappadocia.
Caucasus mountains.
Chios.
Colchis.
Constantine XI Palaeologus / Konstantinos XI Palaiologos.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Damascus.
Danube.
Dardanelles / Hellespont.
Don, river / Tanais, river.
Early Ottoman period.
Ephesus / Ephesos.
Euxine Pontus / Black Sea.
Fall of Constantinople, 1453.
Feast.
Flanders.
Florence.
Gallipoli / Gelibolu.
Gate, gates.
Gattilusi, family.
Gennadios II Scholarios, Ecumenical Patriarch.
Genovese.
Hermos / Gediz, river.
Hexamilion, in E. Thrace.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Hungary.
Ionia.
Istanbul, Orthodox churches.
Italy.
John VI Cantacuzenus / Ioannes VI Kantakouzenos.
Kossovo.
Late Byzantine period.
Lesbos / Lesvos.
Manuel II Palaeologus / Palaiologos.
Medieval era.
Mehmet II, the Conqueror.
Middle East.
Mistra / Mystras.
Monasteries.
Murat II / Murad II.
Osman Gazi.
Ottoman Turks.
Palaeologans / Palaiologans.
Peloponnese.
Phasis, river / Rioni.
Philippoupolis / Plovdiv.
Phocaea.
Phrygia.
Prussa / Bursa.
Rhodes.
Rome.
Scutari / Üsküdar.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Serbia.
Siege warfare.
Sinope / Sinop.
Smyrna / İzmir.
Sofia.
Strymon, river.
Tamerlane.
Tenedos / Bozcaada.
Thessaly.
Thrace.
Trebizond.
Turks of Asia.
West Asia.