Σταυρίδης, Εκκλησίαι, Ομολογίαι, Κοινότητες, Παροικίαι (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Εκκλησίαι, Ομολογίαι, Κοινότητες, Παροικίαι (2005)
Form of publication
Book

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Αι εις την Πόλιν Χριστιανικαί Εκκλησίαι, Ομολογίαι, Κοινότητες και Παροικίαι (Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005)

Key words
Anglican Church of Istanbul.
Armenian Community of Istanbul.
Armenians.
Bulgarian Parish of Istanbul.
Catholic Church / Latin Church.
Chaldaeans.
Christian doctrines.
Church of Romania.
Church of Serbia.
Clergy, clergymen.
Ecclesiastical buildings.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate.
Evangelicals.
Galata.
Germans.
Hospital.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Catholic churches.
Istanbul, modern.
Lebanon, state.
Monophysites / Monophysitism.
Nestorians.
Old City, Istanbul.
Patriarch of Constantinople.
Pera / Beyoğlu.
Protestant Community of Istanbul.
Protestants.
Russian Parish of Istanbul.
School.
Syrian Orthodox / Jacobites.
U.S.A..
Vakıfs / Vakifs.
World Council of Churches / WCC.