Χαλκιδική (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Χαλκιδική (1998)
Form of publication
Book

Μαρία Παππά, Κώστας Σισμανίδης, Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος, Ερατώ Ζέλλιου-Μαστροκώστα, Η Ιστορία της Χαλκιδικής (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1998)

Collective work
Yes
Key words
Achaemenid Persians.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek sources.
Antiquities.
Archaeology.
Byzantine period.
Byzantine remains.
Chalkidike.
Greek antiquity.
Greek War of Independence, 1821.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Ionian city-states.
Macedonia.
Macedonian Freedom Fighters / Irregulars.
Ottoman period.
Peloponnesian War.
Plans, elevations.
Prehistoric period.
Tower, towers.