Σταυρίδης, Θεολογική Σχολή (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Θεολογική Σχολή (1998)
Form of publication
Book

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης (Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, β΄ έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1998)

First edition
Publisher of first edition
Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών
Place of publication of first edition
Θεσσαλονίκη
Date of publication of first edition
τόμοι Α, Β, Γ, 1968-1973
Source
Yes
Data
Vasileios Stavrides, The Holy Theological School of Chalke (in Greek). A detailed data of the history of this famous educational foundation of the Orthodox world (1844-1971) centered on the personnel, directors and professors (biographies and publications of each one of them). The Regulations of the School, dated 1845, 1903 and 1951-52, are published in the Appendix pp. 509-613. Bibliography pp. 631-659. Index pp. 661-680. Illustrations (BW) pp. 681-702. Total pages, 704.
Key words
Asia Minor Hellenism.
Athenagoras, Ecumenical Patriarch.
Biography.
Chalke isl. / Heybeliada.
Clergy, clergymen.
Ecumenical Patriarchate, Theological School of Halki.
Greek education.
Hellenism.
Ioakeim III, Ecumenical Patriarch.
Late Ottoman – Transitional period.
Late Ottoman period.
Learned clergy.
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Monasteries.
Patriarch of Constantinople.
Patriarchal court, Phanar.
Philotheos Vryennios, Metropolitan.
Romiosyne.
Scholars.
School.
Tantalidis, Ilias, hellenist.
Theology.
Twentieth century.