Σοφιανού, Ο Φάχρη (2012)
[Bibliography]

Abbreviation
Σοφιανού, Ο Φάχρη (2012)
Form of publication
Book

Μιράντα Σοφιανού, Ο παππούς μου ο Φάχρη. Κωνσταντινούπολη – Πέργαμος – Νέα Σμύρνη, Θοδωρής Κοντάρας (εισαγωγή, επιμ.) (Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2012)

Key words
Aleppo / Haleb.
Antiquities.
Archaeology.
Archigenis, Sarantis, doctor.
Bergama, city / Pergamon.
Biography.
Christians of the East.
Cibali, neighborhood.
Constantinople / Istanbul.
Entrepreneurs, financial agents.
Fahri, Hatzi Hanna / Fahri, Hatziioannis.
Hydra, island.
Late Ottoman period.
Middle Ottoman period.
Ottoman Sultans.
Pege Monastery, Balıklı.
Pergamon, antiquities / Pergamum.
Phanariotes.
Photographic archives.
Refugees.
Romiosyne.
Twentieth century.
Women.