Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004)
[Bibliography]

Abbreviation
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004)
Form of publication
Book

Ελένη Κωβαίου, Παρασκευάς Ματάλας, Κώστας Παπαδάκης, Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού. Τεκμήρια από την Αδριανούπολη και τη Βάρνα, Αλέξης Πολίτης, Μιχάλης Τζεκάκης (επιμ.) (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, Αθήνα 2004)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-88397-0-Χ
Key words
Adrianople / Edirne.
Archives.
Bulgaria, 19th c.
Greek education.
Hellenism.
Late Ottoman period.
Library.
Romiosyne.
Scholars.
Societies, clubs, fraternities.
Thrace.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Varna.