Σηλαντίεβα, Βίλκοβο (στα ουκρανικά) (1996) Silantieva, Vilkovo (in Ukrainian) (1996)
[Bibliography]

Abbreviation
Σηλαντίεβα, Βίλκοβο (στα ουκρανικά) (1996) Silantieva, Vilkovo (in Ukrainian) (1996)
Form of publication
Booklet

Β. Σηλαντίεβα, Σ. Κορομπογκάτοβα, Γ. Κασήμ, Ε. Μηνκιεβίτς / V. Silantieva, S. Korobogatova, G. Kasim and E. Minkievich, Βίλκοβο / Vilkovo, Μία πόλη στο δέλτα του Δούναβη (ιδρυθείσα πρό 250 ετών) / a Town of the Danube Delta (Οδησσός / Odessa 1996)

Collective work
Yes
Key words
Black Sea, west coast.
Boat.
Christian doctrines.
Danube Delta.
Danube, Lower Danube.
Fishing.
Persecutions.
Refugees.
River navigation.
Russians.
Ukraine.