Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη», Θράκη (1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη», Θράκη (1994)
Form of publication
Article from a Periodical

Διαμαντής Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη» Θράκη (1994) (Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 1994) σσ. 35-97