Μ. Κορομηλά, Καππαδοκία 05, Νίγδη – Μιστί – Τσαρικλί (2005) [M. Koromila, Cappadocia 05]
[Audio-Visual]