Φιλόμουσος Αδελφότης «Η Πέρινθος» στην Ηράκλεια της Αν. Θράκης: Κανονισμός 1874
[Texts]

Abbreviation
Φιλόμουσος Αδελφότης «Η Πέρινθος» στην Ηράκλεια της Αν. Θράκης: Κανονισμός 1874
Title
Κανονισμός της εν Ηρακλεία Φιλομούσου Αδελφότητος "Η Πέρινθος"
Date
1874
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3856
Number of pages
5 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Herakleia / ancient Perinthos / Marmaraereğlisi.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.