ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ II (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [Asian Turkey]
[Texts]

Abbreviation
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ II (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [Asian Turkey]
Author
Central Committee for the Greek Deportees
Title
The Black Book
Date
1918-19
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Name of printed matter
Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου Κωνσταντινούπολη 1919)
Pages
α-ι, 97-232, 371-418
Website
http://anemi.lib.uoc.gr
Number of pages
100 (pdf)
General classification
General classification
Book Excerpt.
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Social.
Classification of contents
Political.
Language
Greek
Key words
Adrianople / Edirne.
Aegean Turkey.
Aivali / Kydoniai / Ayvalık.
Ankara, Vilayet / Province of Ankara.
Asia Minor Hellenism.
Asia Minor Metropolises.
Asian Turkey.
Aydin, Vilayet / Province of Aydin-Smyrna.
Balkan wars.
Black Sea, Turkish coast.
Bursa, Vilayet / Province of Bursa.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Clergy, clergymen.
Cyzicus / Kyzikos.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Ephesus / Ephesos.
First World War.
Hellenism.
Human rights – violations.
Ionia.
Konya, Vilayet of Konya.
Late Ottoman – Transitional period.
Marmara Islands.
Persecution, 1913-1918.
Persecutions.
Phocaea.
Pisidia, Asian Turkey.
Pontus / Pontos.
Romiosyne.
Sea of Marmara / Propontis.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Smyrna / İzmir.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Trebizond, Vilayet of Trebizond.
Troad.
Women.