ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ II (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [Asian Turkey]
[Texts]