ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΙΙΙ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ [Pontos]
[Texts]

Abbreviation
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΙΙΙ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ [Pontos]
Author
Central Committee for the Greek Deportees
Title
The Black Book
Date
1918-19
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Name of printed matter
Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου Κωνσταντινούπολη 1919)
Pages
α-ι, 233-316, 371-418
Website
http://anemi.lib.uoc.gr
Number of pages
74 (pdf)
General classification
General classification
Book Excerpt.
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Social.
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Amasya / Amaseia.
Asia Minor Hellenism.
Asia Minor Metropolises.
Asian Turkey.
Balkan wars.
Black Sea, Turkish coast.
Chaldia, province.
Clergy, clergymen.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
First World War.
Hellenism.
Human rights – violations.
Late Ottoman – Transitional period.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Metres and Athyras Ec. Patriarchate.
Metropolis of Saranda Ekklisies, Ecum. Patriarchate.
Metropolis οf Kallipolis and Madytos, Ec. Patriarchate.
Ordu / Kotyora.
Paphlagonia, Asian Turkey.
Persecution, 1913-1918.
Persecutions.
Pontus / Pontos.
Romiosyne.
Samsun.
Sea of Marmara / Propontis.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Sinope / Sinop.
Terror.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Tirebolu / Tripolis of Pontos.
Trebizond.
Trebizond, Vilayet of Trebizond.
Ünye / Oinoe.
Western Pontos / Pontus.
Women.