ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Γ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ
[Κείμενα]

Συντομογραφία
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Γ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ
Συγγραφέας
Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Μετατοπισθέντων Ελληνικών Πληθυσμών
Τίτλος
Μαύρη Βίβλος
Υπότιτλος
Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918)
Χρονολογία
1918-19
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου Κωνσταντινούπολη 1919)
Σελίδες
α-ι, 233-316, 371-418
Ιστοσελίδα
http://anemi.lib.uoc.gr
Αρ. σελίδων
74 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αμάσεια / Amasya.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ανατολικός Πόντος.
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Ασιατική Τουρκία.
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Γυναίκες.
Διωγμός 1913-1918.
Διώξεις.
Δυτικός Πόντος.
Ελληνισμός.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοτύωρα / Ορντού / Ordu.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Σαράντα Εκκλησιών, Οικ. Πατριαρχείο.
Μικρασιατικές Μητροπόλεις.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Οινόη / Ünye.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Πόντος.
Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος.
Ρωμιοσύνη.
Σαμσούντα / Samsun.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Σινώπη / Sinop.
Τραπεζούντα.
Τραπεζούντα, Βιλαέτι Τραπεζούντας.
Τρίπολη του Πόντου / Tirebolu.
Τρόμος.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.
Χαλδία, επαρχία.