Σταυρίδης, «Μάξιμος Ρεπανέλλης» (1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, «Μάξιμος Ρεπανέλλης» (1994)
Form of publication
Article from a Periodical

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, «Μάξιμος Α. Ρεπανέλλης Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1919-1991)» 23 Κληρονομιά Α΄-Β΄ 1991 (Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1994) 323-338