Σταυρίδης, «Μάξιμος Ρεπανέλλης» (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, «Μάξιμος Ρεπανέλλης» (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, «Μάξιμος Α. Ρεπανέλλης Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1919-1991)» 23 Κληρονομιά Α΄-Β΄ 1991 (Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1994) 323-338